Parkering

Det er Kommunen og Politiet som er vejmyndigheden for vores private fællesveje.

Derfor er det dem, og ikke foreningen, som udsteder de regler der er gældende og som skal følges ved parkering på vores veje.

Vi skal derfor følge færdselslovens §29 samt kommunens bekendtgørelse ved parkering i vores område.

Vi henstiller til at der ikke parkeres ud for og på stikvejene på sydvejen.

Gældende bekendtgørelse for Albertslund kommune kan ses nedenfor.


Bekendtgørelse om standsning og parkering i Albertslund Kommune_2023_Underskrevet.pdf