Generalforsamlinger

Ordinære generalforsamlinger afholdes årligt inden udgangen af marts måned.

Nedenfor er indkaldelserne for de senere generalforsamlinger med bilag. 

For referater af generalforsamlingerne gå til Referater 

2024

2023

2022

2022 Ekstraordinær

2021