Snebærhavens Grundejerforening

Velkommen

Snebærhavens grundejerforening  er en lille forening med 32 huse fordelt på to parallelle veje: Sydvejen og Nordvejen.

Husene og de tilhørende grønne arealer ligger lige op til Vestskoven.

Hjemmesiden tilhører foreningen og har til formål at informere beboerne om de løbende aktiviteter.

Foreningens interessenter kan ligeledes finde relevante informationer på siden. 

Seneste Nyheder

Grøn dag, søndag den 5. maj kl. 10 - 13

Kære naboer,

 

En stor tak til jer for jeres fælles indsats på grøn dag.

Jeres engagement spredte smil på alles læber.

Dejligt at se så mange aktive i alle aldre.

Billederne taler et tydeligt sprog.

Himlen kvitterede ved at åbne for sluserne og vandede vores ny såede bede.

Til sidst var der sandwich og hyggeligt samvær.

______________________________________________________________________________

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Albertslund kommune

nid_08-03-2023_11-23-12.pdf (vejdirektoratet.dk)

 _______________________________________________________________________________

Tilmelding til modtagelse af kommunikation via e-mail

Vi overgår til nyt system til afsendelse af emails til medlemmerne. Tilmeld jer venligst her: Kommunikation på e-mail 

 _______________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsens ansvarsområder

Bente: Kasserer, ansvarlig snerydning

Jens: Sekretær, ansvarlig ydre arealer

Sophus: Fornyelsesudvalg (66-80)

Ramadan: Intern, ekstern kontakt

Fælles: Indre arealer samt P-plads 

 _____________________________________________________________________

 Skriv til bestyrelsen.

Bestyrelsen har fået en ny mailadresse så vi sikrer kontinuitet i bestyrelsesarbejdet:

grf.snebaerhaven@gmail.com

 _______________________________________________________________________________________________________________

Snebærhavens
Grundejerforening

CVR nr.: 27696856